Situacija 2003

.. .


2003 metų pabaigoje LITNET tinklo paslaugomis naudojosi:

  • 322 bendrojo lavinimo mokyklos;

  • 83 kolegijos, aukštesniosios ir profesinės mokyklos;

  • 33 papildomo ugdymo įstaigos.

 Nuo 2001 metų, kai švietimo įstaigos pradėjo aktyviai jungtis prie LITNET tinklo,   prijungtų švietimo įstaigų skaičius išaugo tris kartus. Šiuo metu yra prijungtos 438 švietimo įstaigos. Švietimo įstaigų skaičiaus augimas nuo 2001 metų parodytas grafike.

 litnet 2003

2003 metais Švietimo ir mokslo ministerija skyrė lėšų aukštesniųjų ir profesinių mokyklų jungimui prie LITNET tinklo radijo ryšiais. Tokių švietimo įstaigų skaičius LITNET tinkle per metus išaugo nuo 27 iki 83. Tai sudaro 60% bendro kolegijų, aukštesniųjų ir profesinių mokyklų skaičiaus.
 

LITNET tinklo paslaugomis besinaudojančių mokyklų skaičius atskirose savivaldybėse yra labai skirtingas. Daugiausia prijungta šiose savivaldybėse:

  • Vilnius – 89 švietimo įstaigos
  • Kaunas – 78 švietimo įstaigos
  • Klaipėda – 33 švietimo įstaigų
  • Alytus – 25 švietimo įstaigos.
  • Utenos r. – 28 švietimo įstaigų.
  • Šilutės r.  - 23 švietimo įstaigos.
  • Kretingos r. – 19 švietimo įstaigų

Diagramoje parodyta šiose savivaldybėse prijungtų prie LITNET bendrojo lavinimo mokyklų procentinis pasiskirstymas pagal mokyklų kategorijas. 
 litnet 2003

 

Alytaus mieste ir Utenos rajone švietimo įstaigų tinklas jau beveik baigtas kurti.  Alytuje tik 1 vidurinė mokykla neprijungta LITNET, Utenos r. liko neprijungtos 4 pagrindinės mokyklos. 2004 metais bus pilnai baigtas kurti ir Kretingos rajono švietimo įstaigų tinklas.

Savivaldybių administracijų Švietimo skyrių parengtų projektų dėka 2003 metais prie LITNET tinklo radijo ryšiais buvo prijungta didžioji dalis Vilniaus miesto, Tauragės rajono švietimo įstaigų.

Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyrius parengė Klaipėdos švietimo įstaigų kompiuterių tinklo kūrimo projektą. Išanalizavus galimus tinklo kūrimo būdus, buvo nutarta sujungti Klaipėdos švietimo įstaigas į tinklą optiniu kabeliu. Savivaldybė šiam projektui įgyvendinti skyrė 150 tūkst. Lt. LITNET lėšomis įrengė 100 Mbps spartos jungimams reikalingą komunikacinę įrangą ir kabelių įvadus Klaipėdos universiteto mazge. Švietimo ir mokslo ministerija skyrė lėšų aktyvinei įrangai pirkti. 2003 metais pirmajame tinklo kūrimo etape prijungta 18 švietimo įstaigų. 2004 metais tolesnei tinklo plėtrai savivaldybė numačiusi skirti 300 tūkst. Lt.

2003 metai buvo įrengti nauji LITNET ryšio mazgai Telšių kunigų seminarijoje ir Ukmergės aukštesniojoje verslo mokykloje. Tai sudarė galimybę žymiai pagerinti šių regionų LITNET vartotojų ryšio kanalų parametrus ir kokybę.

2003 metais LITNET lėšomis buvo atliekama anksčiau įrengtų radijo ryšio tinklų modernizacija.

Vilniaus miesto ir rajono, Kauno miesto, Alytaus miesto, Utenos, Kretingos, Šilutės rajonų  visoms švietimo įstaigoms LITNET serveriuose sukurta ir palaikoma vieninga interneto vardų sistema,  tarnybinis elektroninis paštas, teikiama interneto svetainių talpinimo paslauga.  2003 metais LITNET Valdymo centro (KTU) serveriuose veikė 179 virtualūs mokyklų serveriai, aptarnaujama apie 580 elektroninio pašto dėžučių.

Kiekvienai e-pašto dėžutei bei internetinei svetainei LITNET serveryje buvo suteikiama 10MB disko vietos. Peržiūrėjus disko vietos išnaudojimo statistiką, buvo pastebėta, kad daugeliui švietimo įstaigų skirtos vietos jau nebepakanka. Nuo 2003 metų rudens, kai švietimo įstaigoms buvo suteikta galimybė svetainių kūrimui naudoti php ir MySQL priemones, problema tapo ypač aktuali. Todėl metų gale kiekvienai švietimo įstaigai disko vieta buvo padidinta iki 20MB. 

LITNET specialistai dalyvauja Švietimo ir mokslo ministerijos Mokyklų tobulinimo programoje. 2003 metais buvo parengti ir patvirtinti dokumentai: „Rekomendacijos mokyklų interneto svetainėms“, „Mokyklos kompiuterių tinklas. Techninės rekomendacijos“, mokyklos intraneto specifikacija. Pradėta rengti virtualios mokymosi aplinkos specifikacija.

2003 m. Kaune, Šilutėje ir Vilniaus rajone buvo organizuoti kursai pagal dvi Pedagogų kvalifikacijos centre patvirtintas programas: „Įvadas į internetą“ ir „Hipertekstinės sistemos kūrimas“. Kursų metu švietimo įstaigų darbuotojai buvo mokomi naudotis LITNET teikiamomis paslaugomis – žinybiniu elektroniniu paštu bei kurti mokyklų interneto svetaines ir talpinti jas LITNET serveriuose. Kursus išklausė apie 60 klausytojų.

Блог http://webekm.com/ и още нещо.

Full premium theme for CMS

Bookmaker bet365 The best odds.

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Prisijungimas

Papildomos paslaugos pasiekiamos tik registruotiems LITNET naudotojams