Situacija 2009

.. .

2009 metų pabaigoje LITNET ryšiu naudojosi 1006 švietimo įstaigos, iš jų:

  • 798 bendrojo lavinimo mokyklos,
  • 89 profesinės mokyklos ir jų filialai,
  • 104 neformaliojo švietimo įstaigos,
  • 18 švietimo pagalbos įstaigų.

2009 metais jau daugiau kaip pusė bendrojo lavinimo mokyklų buvo prijungta plačiajuosčiu optiniu ryšiu. Tačiau sustabdžius jungimus plačiajuosčiu ryšiu kaimiškose vietovėse, perėjimo nuo bevielio į optinį ryšį tempai sulėtėjo.

bevielis_optika2009

jungimo_greiciai2009

2007- 2008 metai buvo įgyvendinamas kaimiškųjų mokyklų jungimo prie LITNET naudojant plačiajuosčio interneto paslaugas projektas. Iki 2008 metų pabaigos per plačiajuosčio interneto prieigas prijungtos 239 kaimiškosios mokyklos. 2009 metų pradžioje dar buvo atlikta keliolika paruoštų prijungimų. Rezultate 37 savivaldybėse 260 kaimiškųjų mokyklų ryšiui iki LITNET naudojo VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ optiką. Toliau projektas sustabdytas, tačiau buvo ieškoma būdų nepabloginti jau prijungtų mokyklų situacijos. 2009 metais iš LITNET lėšų už optinių ryšių naudojimą buvo pilnai apmokama tik iki liepos mėnesio. Rudenį, iki metų pabaigos savivaldybės turėjo sudaryti atitinkamas sutartis su prieigų ryšio teikėjais ir už ryšio linijas iki LITNET mazgo apsimokėti pačios. Tam reikalui organizuoti buvo surengti du seminarai visos Lietuvos savivaldybių administracijų vadovams, kuriuose buvo aptartos galimos alternatyvos. LITNET pasirašė sutartį su VĮ „Infostruktūra“ dėl bendradarbiavimo šioje srityje. Bendradarbiavimo sutarties esmė tokia. Kaimiškose vietovėse mokykloms jungti vietoj atskiro kanalo nuo rajono centro iki mokyklos per RAIN optinius kabelius naudojama dviejų atkarpų schema: nuo rajono centro iki seniūnijos naudojamas bendras VIKT kanalas, o atskiras tik nuo seniūnijos iki mokyklos. Kai išsidėstymas „seniūnija-mokykla“ patogus, gaunama žymi lėšų ekonomija. 2009 metų vasarą atlikti techniniai pertvarkymai tiek LITNET, tiek VIKT tinkluose leido nuo rudens diegti tokią dviejų atkarpų schemą. Taip pat buvo suderinta bendra veiksmų programa su VŠĮ „Plačiajuostis internetas“. Nuo rugsėjo mėnesio pradėtas mokyklų perjungimas pagal naują tvarką. Metų pabaigoje 16 savivaldybių buvo pasirašę sutartis dėl ryšių iki LITNET mazgų tiesiogiai su VŠĮ „Plačiajuostis internetas“, 17 savivaldybių – su VĮ „Infostruktūra“, 4 savivaldybės dar nebuvo galutinai apsisprendusios.

 

Radijo ryšiai

KTU regioninis centras rūpinasi radijo ryšių sistemos priežiūra ir eksploatacija visoje Lietuvoje (115 retransliatorių ir 21 apsauginė užtvara), išskyrus Vilnių ir Vilniaus rajoną. Radijo ryšių sistema, jungianti pavienes organizacijas prie LITNET mazgų rajonuose ir didžiuosiuose miestuose, pradėjo veikti 2002 metais. Sistema buvo plečiama ir modernizuojama 2002-2006 metais. Vėliau sistemos plėtra sustabdyta, modernizacija vykdoma tik tiek, kiek reikia palaikyti patenkinamą paslaugų kokybę. 2009 metais optimizuotas radijo ryšių retransliatorių tinklas, atsisakant teikti paslaugas mokykloms, kurioms tenka ne mažiau kaip 0,5 retransliatoriaus aptarnavimo išlaidų. Tokiu būdu retransliatorių aptarnavimo suma nuo balandžio mėnesio sumažinta trečdaliu. Tačiau metų pabaigoje LITNET dar turėjo 527 ŠMM pavaldžias organizacijas, prijungtas naudojant radijo ryšius. Tame tarpe 381 bendrojo lavinimo ir 51 profesinė mokykla. Šios sistemos visiškas panaikinimas įmanomas tik pradėjus naudoti RAIN2 projekto metu nutiestą optinių kabelių infrastruktūrą.

 

Mokyklų tinklo valdymas ir priežiūra

KTU regioninis centras prižiūri 592 bendrojo lavinimo mokyklų, 55 neformaliojo švietimo, 65 profesinio mokymo ir 8 švietimo pagalbos įstaigų tinklą. Prijungtose mokyklose sumontuota komunikacinė įranga, atliekama ryšio priežiūra pagal su mokyklomis pasirašytas sutartis. Buvo atliekamas nuolatinis švietimo institucijų tinklo stebėjimas ir valdymas, vartotojų konsultacijos, tinklo gedimų lokalizacija ir jų pašalinimo organizavimas, prijungtų organizacijų informacinės bazės pildymas. 2008 metais buvo suformuota ir 2009 metais įdiegta rajono švietimo įstaigų kompiuterių tinklo koncepcija, apimanti:

- jungimo taško rajono centre parinkimo principus,

- centralizuotos ugniasienės su papildomomis funkcijomis įdiegimą,

- jungiamame objekte naudojamos įrangos specifikacijas,

- tinklo architektūrinius sprendimus,

- pažeidžiamumų aptikimo ir pašalinimo procedūras, identifikuojant pavienius institucijų kompiuterius.

Procedūrų ir įrangos unifikavimas ir įdiegtos programinės priemonės leidžia supaprastinti tinklo priežiūrą ir kartu padidinti duomenų perdavimo kokybę. 2009 metais patobulinta rajoninių centrų ugniasienių programinė įranga, kas leidžia kiekvienam švietimo įstaigos kompiuteriui nustatyti individualius spartos parametrus bei apriboti ypač didelius srautus generuojančius ir trikdančius visą tinklo darbą kompiuterius

2009 metais 24 Kauno miesto mokykloms radijo ryšys pakeistas optine prieiga prie LITNET, naudojant AB „TEO LT“ optiką. Dar 6 bendrojo lavinimo mokyklos ir 2 profesinės mokyklos per UAB "Kauno internetinės sistemos" įrengtus duomenų perdavimo kanalus prijungtos prie LITNET plačiajuosčiu ryšiu.

 

Paslaugos švietimo įstaigoms

Mokykloms teikiamos interneto paslaugos: duomenų perdavimas 10 Mbps sparta, tinklo veikimo stebėjimas, apsauga nuo virusų plitimo ir įsilaužimų, mokyklų tinklapių talpinimas, elektroninis paštas. Interneto svetainių talpinimo paslaugos teikiamos 362 švietimo įstaigoms, kurių internetiniai vardai sukurti lm.lt zonoje. Švietimo įstaigų pašto sistemoje įjungtas spamo filtravimas paveiksliukuose. Tarnybinėms pašto dėžutėms padidinta vieta iki 200MB.

2009 metų pradžioje (vasario- kovo mėn.) buvo organizuoti nuotolinio mokymosi kursai „Internetinis projektas su TVS“. Kurso tikslas- pateikti pedagogams žinias modernaus ir dinaminio žiniatinklio sukūrimui su nemokama turinio valdymo sistema (TVS) LITNET serveryje, nagrinėjant šiuolaikines svetainių kūrimo technologijas, įrankius bei saugumo problemos. Kursas orientuotas 50 val. mokymuisi: 28 val. nuotolinio mokymo, 20 val. sav. darbo, 2 val. auditorinio darbo. Kursuose dalyvavo 70 pedagogų. Įvertinus dalyvių įgytą kompetenciją baigimo pažymėjimai buvo įteikti 65 dalyviams. Balandžio mėn. vyko baigiamasis kursų seminaras (72 dalyviai). Seminaro metu buvo aptartos WWW saugumo problemos, pristatyta LITNET CERT veikla. Nemažai dėmesio buvo skirta mokyklų internetinių paslaugų poreikiams išsiaiškinti.

Pagalba tinklapių kūrėjams buvo teikiama ir po kursų. Pagal administratorių prašymus buvo įdiegtos 8 turinio valdymo sistemos ir administravimas perduotas konkrečiai organizacijai. Nuolat konsultuojama el. paštu, telefonu. Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus pateikiami tinklapyje www.lm.lt. Čia skelbiama informacija apie paslaugas LITNET vartotojams.

2009 metais buvo plėtojama tinklapių talpinimo paslauga. Nuo rugsėjo mėn. švietimo organizacijų tinklapiams skirta vieta padidinta iki 200MB. Atlikus web serverio modernizaciją, padidėjo šios paslaugos paklausa. Metų pabaigoje DB vartotojų skaičius buvo 417, o virtualių serverių 860. Vidutiniškai per mėnesį virtualūs serveriai sulaukia 110 000 lankytojų, atiduodama apie 700 GB informacijos. Didžiausio populiarumo tinklapiai: www.fizika.lm.lt, www.vtdz.trakai.lm.lt, www.azuolas.prienai.lm.lt.

2009 metais užregistruoti nauji 58 švietimo įstaigų interneto vardai lm.lt srityje ir suteikta vietos 64 naujoms interneto svetainėms.

 

Блог http://webekm.com/ и още нещо.

Full premium theme for CMS

Bookmaker bet365 The best odds.

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Prisijungimas

Papildomos paslaugos pasiekiamos tik registruotiems LITNET naudotojams