Situacija 2004

.. .

2004 metų pabaigoje LITNET tinklo paslaugomis naudojosi 629 švietimo įstaigos. Paveikslėlyje pateikta prijungtų švietimo įstaigų skaičius atskirose savivaldybėse.

Litnet 2004

ŠMM ir savivaldybių lėšomis toliau buvo jungiamos švietimo institucijos prie LITNET tinklo. Alytaus mieste, Utenos rajone LITNET paslaugomis naudojasi 100% bendrojo lavinimo mokyklų, Kretingos rajone beliko prijungti 1 vidurinę ir 2 pagrindines mokyklas.

2004 metais tolimesnei Klaipėdos miesto švietimo įstaigų optinio tinklo plėtrai savivaldybė skyrė 200 tūkst. litų. Už šias lėšas optiniu kabeliu prie Klaipėdos universiteto LITNET regioninio centro prijungta 20 savivaldybės švietimo įstaigų. Švietimo ir mokslo ministerija skyrė lėšų aktyvinei įrangai pirkti. Be to, Klaipėdos mieste pasinaudojus mokyklų optinio tinklo infrastruktūra, atsirado galimybė kolegijų prijungimui naudojamą radijo ryšio įrangą pakeisti optiniu jungimu. 2004 metais optiniu kabeliu prijungtos dvi kolegijos.

2004 metai buvo įrengti nauji LITNET ryšio mazgai Joniškio žemės ūkio mokykloje, Kauno kolegijos Druskininkų skyriuje ir Vilniaus Universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto Molėtų observatorijoje. Tai sudarė galimybę žymiai pagerinti šių regionų LITNET vartotojų ryšio kanalų parametrus ir kokybę bei prijungti naujas švietimo įstaigas. ŠMM ir Joniškio savivaldybės lėšomis pradėtas kurti Joniškio rajono švietimo įstaigų tinklas (2005 metu I ketvirtyje bus prijungta 13 Joniškio raj. bendrojo lavinimo mokyklų). LITNET Druskininkų mazgo įrengimas leis pradėti Druskininkų ir Varėnos raj. švietimo įstaigų tinklo kūrimą.

2004 metais buvo atlikta labiausiai apkrautų radijo ryšio magistralių nuo LITNET regioninių centrų iki pagrindinių regiono retransliatorių modernizacija, pereinant į aukštesnių darbinių dažnių juostą -  iš 2,4 GHz  į  5,4 GHz. Tuo tikslu naudotą LemaBRIDGE IEEE 802.11b standarto ryšio įrangą pakeista į Proxim Tsunami MP.11a 5,4 GHz įrangą, kas leidžia pasiekti ne mažesnę kaip 12 Mbps realią duomenų perdavimo spartą.

Tokia modernizacija buvo atlikta šiose magistralėse:

  1. LITNET regioninis centras Kretingos Šv. Antano religijos studijų institute prie Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto – Kretingos retransliatorius. Išplėstas magistralės pralaidumas leido padidinti Kretingos raj., Plungės raj., Skuodo raj. švietimo įstaigoms spartas nuo 256/128Kbps iki 512/256Kbps.
  2. LITNET regioninis centras Utenos kolegijoje – Utenos retransliatorius. Padidintos spartos Utenos raj. švietimo organizacijoms iki 512/256Kbps
  3. LITNET regioninis centras Alytaus kolegijoje – Alytaus retransliatorius. Šios radijo magistralės modernizacija sudarė galimybę prie LITNET tinklo prijungti Lietuvos žemdirbystės instituto Perlojos bandymų stotį, padidinti spartas Alytaus raj. gimnazijai, vidurinėms bei pagrindinėms mokykloms iki 512/256Kbps.

2004 metų pabaigoje iš LITNET Kretingos regioninio centro aptarnavimui skirtų lėšų įrengta nauja 5,4GHz darbinių dažnių juostos magistralė Kretingos retransliatorius - KMU Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutas (Palangos reabilitacijos centras). Tuo būdu žymiai pagerinta ryšio kokybė institutui, atsirado galimybė pasinaudoti naujai įrengta magistrale Palangos m. švietimo įstaigų ryšio kokybės pagerinimui.

Įvertinus esamą Litnet radijo ryšio mazgo infrastruktūrą Marijampolės kolegijoje ir atsižvelgiant į spartų duomenų srautų augimą, buvo pakeistas radijo ryšio kanalas iš 2,4 GHz  į  5,4 GHz darbinių dažnių tarp Litnet mazgo Marijampolės kolegijoje ir Marijampolės šilumos tinklų kamino, kur įrengti radijo ryšio retransliatoriai, skirti palaikyti ryšiui tarp kolegijos padalinių ir Marijampolės bei Vilkaviškio mokyklų. Atlikti pakeitimai sudarė sąlygas prijungti naujus Marijampolės kolegijos padalinius ir pagerinti ryšį į Marijampolės bei Vilkaviškio mokyklas.

Perkėlus nebenaudojamą SAF radijo relinio ryšio įrangą iš LŽŪU-KAVB į VDU–Kruonio HAE retransliatorių, 34 Mbps spartos licenzijuotu dažniu dirbanti įranga ilgam laikui patenkins Kaišiadorių rajono vartotojų poreikius.

2004 metais įrengti nauji serveriai-užkardos Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio LITNET ryšio mazguose. Serveriuose atliekama adresų transliacija bei kaupiami kompiuterinių įvykių žurnalai leidžia operatyviai reaguoti į incidentus ir nustatyti kompiuterį - incidento šaltinį.

2004 metais, pertvarkius www.lm.lt puslapį, ypač suaktyvėjo mokyklų prašymai suteikti tarnybines pašto dėžutes bei vietos interneto svetainei. Per metus nemokamoje lm.lt adresų srities zonoje sukurta 92 švietimo įstaigų simboliniai pavadinimai.

2004 metais LITNET Valdymo centras pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru (KPKC). Paruošta ir KPKC patvirtinta nauja 32 akademinių valandų kursų švietimo darbuotojams programa „LITNET tinklas ir paslaugos švietimo įstaigoms“.  Pagal šią programą apmokyti 35 Utenos raj. bei 64 Vilniaus raj. švietimo įstaigų specialistai.Блог http://webekm.com/ и още нещо.

Full premium theme for CMS

Bookmaker bet365 The best odds.

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Prisijungimas

Papildomos paslaugos pasiekiamos tik registruotiems LITNET naudotojams