• 8 37 300 640

Švietimo ir mokslo institucijų tarnybinio el.pašto paslaugos teikimo sąlygos

 1. Švietimo ir mokslo institucijų tarnybinio elektroninio pašto paslaugos teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos) nustato sąlygas, kuriomis Kauno technologijos universitetas teikia tarnybinio elektroninio pašto paslaugą (toliau – Paslauga) švietimo ir mokslo institucijoms (toliau – Institucijos), įtrauktoms į Atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą (AIKOS) ir prijungtoms prie Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET.
 2. Sąlygose sąvoka „tarnybinis elektroninis paštas“ apima Institucijų bendrąsias elektroninio pašto dėžutes, Institucijų pedagoginių darbuotojų, mokslininkų ir tyrėjų vardines elektroninio pašto dėžutes, sudarytas formatu [vardas.pavardė]@[įstaigos interneto svetainės adresų sritys], bei Institucijų administracijos darbuotojų vardines arba nuasmenintas elektroninio pašto dėžutes.
 3. Institucijos naudojasi Paslauga laikydamosios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1348 patvirtintų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET naudojimo taisyklių.
 4. Paslaugos teikimo pagrindą nustato Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1348 patvirtinto Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklo LITNET paslaugų teikimo tvarkos aprašo 12 punktas.
 5. Paslaugą teikia Kauno technologijos universiteto Informacinių technologijų departamento Kompiuterinių tinklų centras (toliau – KTC).
 6. Paslauga teikiama KTC priimant vykdyti Institucijos užsakymą, kuriame Institucija patvirtina sutikimą su Sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis. Užsakymo forma teikiama interneto svetainėje www.lm.lt.
 7. Užpildytas ir Institucijos vadovo pasirašytas užsakymas teikiamas KTC elektroninio pašto adresu .
 8. Teikdama užsakymą Institucija privalo paskirti atsakingą asmenį – Institucijos tarnybinio elektroninio pašto administratorių.
 9. KTC nepriima vykdyti Institucijos užsakymo, jeigu Institucija neatitinka Sąlygų 1 punkte nurodytų reikalavimų.
 10. Priėmęs užsakymą vykdyti KTC valdomoje informacinėje sistemoje sukuria Institucijos paskyrą ir praneša užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu pirmojo jungimosi duomenis.
 11. Institucija gali raštu kreiptis į KTC dėl savo paskyros duomenų keitimo.
 12. Institucija atsako už savo darbuotojų asmens duomenų, nurodytų tarnybiniuose elektroninio pašto adresuose, rinkimo ir viešinimo teisėtumą.
 13. Institucija privalo supažindinti savo darbuotojus su šiomis Sąlygomis ir asmens duomenų tvarkymo nuostatomis.
 14. KTC valdomoje informacinėje sistemoje tvarkomi su Paslauga susiję asmens duomenys – tarnybinio elektroninio pašto turėtojo vardas ir pavardė, tarnybinio elektroninio pašto turinys ir darbuovietės pavadinimas. Tvarkymo būdas- saugojimas.
 15. Institucijos tarnybinio elektroninio pašto veikimo atkūrimą per 24 val. po sutrikimo užtikrina KTC Paslaugų stebėsenos ir administravimo skyrius.
 16. Elektroninės informacijos saugos incidentus KTC valdomoje informacinėje sistemoje valdo KTC Informacinių technologijų saugos skyrius.
 17. KTC tvarkomi asmens duomenys ir sisteminių įvykių žurnalai teikiami tik pagal teisėsaugos institucijų paklausimus.

Paslaugos teikimo sąlygos gali būti keičiamos. Visi atnaujinimai skelbiami šiame portale, paslaugos naudotojai informuojami apie tai.

Paslaugų portalai

email at signWeb pašto sistema pastas.lm.lt
Paslaugų portalas epaslaugos.lm.lt
Virtuali mokymosi aplinka vma.lt.lt
Web paslaugos administravimas web.lm.lt
Srautų statistika srautai.litnet.lt
eduroam projektas www.eduroam.lt
Instrukcijos naudotojams wiki.litnet.lt

 

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti.